Strategie

Co je strategie propagace ? 

Strategie propagace má za úkol zvýšit výkonnost webových stránek pomocí souboru různých technik. Větší výkonost pro nás znamená i větší návštěvnost a především konverzi ( stanovené cíle – počet nákupů, dokončené  registrace atd. ), které se uskuteční prostřednictvím Vašeho webu.

Je to tedy jakýsi „balík“ opatření, který následně selektuje návštěvníky, přicházející na Váš web. Tím se zvyšuje efektivita a snižují se vynaložené náklady na propagaci. Správným zacílením oslovíme přesně tu cílovou skupinu zákazníků, kteří naše produkty nebo služby hledají.

Každá strategie je neopakovatelná a originální. V závislosti na tom, v jaké oblasti podnikáte, ukáže nejsnadnější cestu k Vašim zákazníkům. Někdo preferuje přímý e-mail s oslovením konkrétního zákazníka, pro někoho je vhodnější automatizované rozesílání newsletterů /  zpravodaj – leták v elektronické podobě /, někdo má největší odezvu v rámci inzerce a práce na sociálních sítích. V některých případech je možné nepoužít internet a  inzerovat jiným způsobem.   

Vždy je vše závislé na Vaší cílové skupině a na tom, co propagujete. Každá cílová skupina má jiné koníčky, záliby, zvyky a požadavky. Kritériem jsou i jednotlivá roční období, např. u prodeje sezónního zboží. Existuje spousta možností, jak veškeré tyto informace vyhodnotit a přesněji na Vaši cílovou skupinu zacílit.

Před jakýmkoli návrhem strategie je nezbytná osobní schůzka, popřípadě video konference, kde je důležité prodiskutovat Váš záměr; to, čím přesně se chcete zabývat,  jaké služby nabízíte, jaký je váš cíl a dále rovněž poznat Vaše klienty.  Zjistit, kdo jsou, jejich věkovou kategorii, nejčastější požadavky a probrat Vaše praktické poznatky při  komunikaci s těmito klienty. Je také třeba zvážit  finanční rozvahu na externí služby propagace. 

Následně poté je možné navrhnout Vaši marketingovou strategii. Dalším krokem je integrace informací a spouštění propagace Vašeho zboží a služeb dle dohodnutého plánu.