Proč mít vlastní web ?

Z jakých důvodu je výhodné mít vlastní webové stránky ?

Důvodů je mnoho, ale asi ty nejdůležitější uvádím zde :

Jednoznačná úspora finančních prostředků na propagaci firmy

Pokuste se nyní představit si, co vše je třeba udělat proto, aby se o Vás dozvědělo co nejvíce lidí. Tisk a roznášení letáků, výroba billboardů, které  je potřeba nechat vylepit, finanční prostředky vynaložené za pronájem reklamních ploch na omezenou dobu. Nezapomeňme na to, že reklama může nabízet zákazníkovi něco, co nepotřebuje,  tím se pak stává obtěžující a dochází k opačnému efektu. 
 

Porovnejme vynaložené náklady dobře navrženou, SEO optimalizovanou  webovou stránkou. Na tu se dostane zákazník z výsledku hledání, pokud se stránka zobrazuje na předních příčkách vyhledávačů. A to proto, že službu nebo zboží, které nabízíte, potřebuje nebo chce sám zákazník. Je zde tedy velká pravděpodobnost úspěchu. Od dokončené objednávky Vás už dělí jen pár tahů myší.

K jakému výsledku jste došli ?

Porovnání nákladů klasickou cestou oproti vytvoření kvalitního webu jako prezentace firmy je neporovnatelné. Úspora jednoznačně ukazuje ve prospěch kvalitních webových stránek. Lze doplnit i placenou reklamou na internetu a sociálních sítích,  ale při nesrovnatelně nižších nákladech.   

 

Internet je distribuční kanál. Je to nová pobočka vaší firmy

Zatímco ještě před deseti lety internet používalo jen 56 procent Čechů starších šestnácti let, v roce 2019 využívalo síť už 7,1 milionů lidí, což je 81 procent  naší populace. Internet je tedy nejlepší cestou, jak snadno doručit informaci Vašim zákazníkům.

Rychlost a flexibilita

Veškeré informace, které publikujete na  svých webových stránkách, vidí Vaši návštěvníci ihned  po jejich uveřejnění na webu. Nevznikají žádné časové prodlevy, jako je tomu například u tištěných materiálů. Tam se čeká na tisk a pak ještě na distribuci. Webová stránka funguje ihned a navíc úplně zadarmo ! 

Právě díky redakčnímu systému můžete kdykoli editovat obsah stránek sami a šetříte nemalé náklady za aktualizace, které by jinak musela provádět externí firma. 

Non-stop provozní doba pobočky

Pokud spustíte Vaše webové stránky, stanou se Vaší novou pobočkou, která nikdy nezavírá. Stránky jsou dostupné stále, fungují non-stop, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a prakticky jsou dispozici všem zákazníkům, kterých muže být neomezený počet najednou.  

Žádné geografické omezení

Pro internet neexistuji žádné geografické hranice. Vaše „nová pobočka“ je mezinárodní. Pokud se stránky spustí ve více jazykových mutacích, můžete ihned nabízet Vaše služby nebo produkty i v zahraničí.   

Úspora za  průzkum trhu

Můžete se svých návštěvníků například formou ankety nebo online formuláře dotazovat a zjišťovat, o jaké služby nebo produkty mají Vaši zákazníci největší zájem. Takto získané informace poslouží k vylepšení nabídky Vaší společnosti zákazníkům, a tedy k jejich spokojenosti.       

Možnost informování návštěvníků o novinkách nebo akcích pomocí letáků v elektronické formě (Newsletter)

Často využívané rozšíření, které nabízíme, je informovat zákazníky formou letáků v elektronické podobě ( Newsletter ). Registrovaní zákazníci mohou dostávat do svého e-mailu reklamní sdělení, upozornění na pořádané akce, slevy a podobně,  pomocí polo-automatizovaného systému, který má například i systém sledování úspěšnosti doručení, možnost odhlášení odběratele, pokud již nemá o letáky zájem a spoustu dalších funkcí.