Postup výroby webu 

Výroba webových stránek, které se stanou  úspěšným webem klienta, se skládá z několika na sebe navazujících kroků, přičemž každý z nich hraje v celkovém procesu výroby webu důležitou roli a nelze ho vynechat, přeskočit ani zapomenout :

  1. Analýza toho, co klient potřebuje 
  2. Návrh plánu a rozpočtu celého projektu
  3. Volba architektury webu
  4. Řešení grafického designu webu
  5. Vytvoření webových stránek
  6. Schválení a uvedení webových stránek do provozu
  7. Předání díla

—————

Analýza – představa klienta

Při první schůzce si řekneme, jak si webové stránky představujete, probereme funkční prvky,  zjistíme, jaká je Vaše cílová skupina, rozsah webových stránek ( přibližný rozsah stan ) a dále Vaši představu o grafickém designu a funkčnosti webu.    

Vytvoření časového plánu a hrubého rozpočtu projektu

Úvodní informace poslouží k návrhu časového plánu a také k rozpočtu plánovaného projektu webu. 

Vytvoření  architektury webu

Každá práce se musí plánovat. U webu je to stejné. V první fázi je důležité uspořádání funkčních prvků webových stránek.

Pod architekturou webu je potřeba si představit celkové logické uspořádání prvků, konkrétně to jsou kategorie a podkategorie.  Začíná se obecnými informacemi a postupuje se až k detailům. Vzájemné provázání jednotlivých stránek ( později i interními odkazy), to vše vede k přehlednosti celého webu a k následné úspěšné optimalizaci SEO.  

Řešení grafického designu webové prezentace

V tomto kroku výroby webu předkládám návrh nového designu webu. Před návrhem je potřeba znát veškerá omezení, která bude třeba akceptovat, například firemní standarty ( logo , barvy společnosti, které web musí kopírovat a pod.). Pokud taková omezení existují, je nutné dopředu mě o nich informovat a dodat  mi grafický materiál  v elektronické formě. 

Vytvoření webu

Další fází je zhotovení webových stránek. Správné dodržení postupu a čistého kódu má přímý vliv na zobrazovaní webu především na mobilních zařízeních, kde bývá doladění webu složitější, ale v dnešní době zároveň asi nejdůležitější, neboť největší skupinou návštěvníků webu jsou lidé s mobilním zařízením.  

Schválení a uvedení webových stránek do provozu

Po fázi výroby je web vystaven a dostupný na  testovacím prostředí.  Testovací doména je na mém serveru, kam obdrží  klient přístup, vidí tvořený web  a zde pak dochází k akceptační fázi.  Během této fáze je web “ zahořen“. Tak se říká testování funkčnosti jeho veškerých prvků  a simulaci zátěže, provádějí se korektury tlačítek  apod. 

Po spuštění webu do tzv. „ostrého provozu“ poskytuji na základě samostatné smlouvy další technickou podporu.    Jedná se o smlouvu o správě a aktualizaci stránek.

Předání díla

Předání díla může proběhnout při osobní schůzce nebo písemnou formou  ( e-mailem )