Co je SEO ?

Co je SEO a jak funguje optimalizace pro vyhledávače?

SEO optimalizace je prakticky samostatný obor, jehož hlavní úlohou je pomoci Vám k dosažení Vašich cílů prostřednictvím správně “vyladěné” webové prezentace.

Pojem optimalizace  SEO 

SEO je zkratka pocházející z anglického Search Engine Optimization, znamenající optimalizace pro vyhledávače. Přirozené výsledky vyhledávačů se zařazují podle specifických kritérií a prostřednictvím vyladěného SEO se snažíme Vaši stránku posunout na přední pozice ve vyhledávání.  

Ve zkratce 

SEO optimalizace je soubor opatření, jehož výsledkem je dosažení předních pozic ve vyhledávačích ve chvíli, kdy uživatelé hledají to, co Vaše stránky obsahují a co nabízíte. Takovýmto způsobem se tedy nejedná o klasickou reklamu, ale o vyklíčování návštěvníků, kteří o Vaše služby nebo zboží uvedené na webu mají sami zájem vyhledávají je.       

Taková optimalizace je nezbytnou a nedílnou součástí veškerých webů. Je důležité mít SEO optimalizaci ihned se spuštěním webu; později pak slouží k důležité  analýze a statistikám provozu stránek. 
  

Jak to funguje?

SEO optimalizace je v podstatě cílená činnost nacházet Vaše fráze a klíčová slova na nejvyšších pozicích ve vyhledávačích tak, jak je možné přirozenou cestou dosáhnout.   

Vliv na pozici umístění stránky ve výsledku vyhledávání mají tzv. pozitivní faktory. Je jich velké množství; například vyhledávač Google jich hodnotí přes 250. Každý faktor má svou roli a hodnotu, podle které vyhledávač vyhodnocuje celkový výsledek vyhledávání. Tyto faktory se neustále mění. Jaká je jejich hodnota, to vyhodnocuje algoritmus určování, který se například v případe Google jmenuje Page Rank a je pečlivě utajován a stále aktualizován. Celkově je ale technicky princip algoritmu stejný, jen se mění jednotlivé hodnoty. Příklady faktorů, správné popisky webu, název stránky, dobře strukturovaný text, správně zvolená klíčová slova,  jejich hustota a tak dále.  

Tak jako existují pozitivní faktory, existují negativní faktory – označované jako podvodné techniky. To jsou nejčastěji například registrace Vašeho webu na falešné zpětné  odkazy (linkbuilding a klikací firmy, které podvodně navyšují fiktivní návštěvnost na podvržených stránkách), skrývaní textu  v pozadí – text a  pozadí  mají stejnou barvu a podobně. Takovýto postup vede dříve či později k různým penalizacím či dokonce k vyřazení stránek z indexovaného obsahu příslušného vyhledávače, což je nejhorší varianta. Taková  stránka je „uvržena“   do  neviditelnosti a to je přesný opak  toho, co potřebujeme. 

Laik tedy riskuje při snaze o vlastní optimalizaci a může nevědomě kompletně znehodnotit web ( někdy i na velmi dlouhý čas ).        

Co konkrétně SEO optimalizace zahrnuje 

analýza webových stránek z pohledu optimalizace pro vyhledávače

  • analýza SEO s vyhodnocením výsledků optimalizace z  pohledu vyhledávačů
  • analýza a statistka vašeho webu i jeho kategorií
  • po vyhodnocení doporučení frází a klíčových slov dle statistiky vhodné pro Vaše stránky
  • po dohodě a vyhodnocení následné  doporučení vhodných frází a klíčových slov pro webové stránky
  • změna a optimalizování obsahu ( texty na stránkách, název titulku a pod. )  Vašich stránek pro vyhledávače
  • optimalizace celého obsahu ( titulky a  texty přímo na stránkách ) 
  • analýza struktury webových stránek s navržením základních interních odkazů