Responzivní design

Proč je responzivní design tak důležitý ?

Responzivní design nebo responzivní webové stránky jsou důležité proto, že dnes existuje nepřeberné množství mobilních zařízení, jejichž  procentuální zastoupení mnohonásobě převyšuje klasické počítače. 

Tento vývoj je zcela přirozený, mobilní telefony dnes neslouží pouze k volaní. Dnešní telefony slouží k přijímání, čtení a psaní e-mailu, vyhledávaní informací, prohlížení webových stránek,  připojení na sociální sítě, navigaci a tak dále.

Telefon nebo tablet přináší možnost snadné mobility a stálého připojení na internet. To také zkracuje volné chvilky například při čekaní na hromadnou dopravu, v čekárnách u lékaře a většina lidí si automaticky zkracuje čekání čtením informací z mobilu.

 Právě proto je kladen v dnešní době důraz na perfektní funkčnost webu na mobilních zařízeních. Není horší situace, než že návštěvník otevře web a musí zvětšovat, posunovat a zmenšovat obsah obrazovky, aby se k informacím dostal. Je pouze otázkou času, kdy dojde trpělivost a návštěvník nadobro odchází a s velkou pravděpodobností se již nebude ani v budoucnu navracet.