Analýza SEO

SEO analýzu www stránek provádím zpravidla při rozsáhlejších změnách stávajícího webu nebo při jeho inovaci. Cílem celkové analýzy a nového návrhu optimalizace je vyhodnocení kompletní funkčnosti webu s ohledem na konkrétní přání vlastníka webu a jeho cíle.

Předmětem SEO analýzy jsou :

  • Konkrétní přání vlastníka webu ( jeho vlastní cíl )  
  • Strukturování veškerého obsahu  
  • Architektura webu a jeho současné  provedení 
  • Použitelnost webu a jeho přístupnost
  • Provozní  analýza
  • Návrh a postup při optimalizaci SEO

Výstupem této analýzy je dále celkový návrh  opatření, která bezprostředně povedou k zefektivnění provozu webových stránek. Tím dojde i ke zvýšení jejich návštěvnosti, což je cílem a zároveň důvodem, proč webové stránky provozovat, ať už se jedná o propagaci informací na webu nebo o přivádění nových zákazníků.