Fototgrafické práce

Mnoho let jsem pracoval také jako profesionální fotograf, navíc digitalizace fotografie mě nevedla i na cestu grafika, hlavně proto, že digitální snímky jinak než v grafických programech upravovat nelze.  V současnosti stále fotím, ale fotografie se v mém případě  pomalu stala spíše koníčkem nebo součástí některého z projektů, na kterých pracuji.  Průřez mé práce najdete na mém webu www.fotokartal.cz a rozsah fotografických služeb na www.kartal.cz  . Proto je pro mě snadné zhotovit si vysoce kvalitní snímky či videa a ty pak použít k výrobě webových stránek pro zákazníka. Vím, co přesně k tvorbě potřebuji a co se má na webových stránkách zákazníka objevit, co propagovat atd.

Nejsem tedy odkázaný pouze na dodaný materiál, který bývá neaktuální, popřípadě v horší dodané kvalitě a často na hranici použitelnosti. Pro klienta tak odpadá starost o shánění fotografa k získání kvalitních nových fotografií, které navíc mohou být pěkné,  ale nezapadají do kontextu stránek. 

Další kapitolou je pořizování snímků pomocí dronu. Mohu zhotovit kvalitní videa pořízené dronem, například u venkovních projektů velkých rozměrů, budov sportovišť, developerských komplexů a podobně, dnes běžně používaná jako podpůrný propagační materiál, který se do webu vkládá. Tím se webové stránky  stávají zajímavými, více vyhledávanými a navštěvovanými.